Charakterystyka Domu

Dom Pomocy Społecznej w Resku przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.

Warunki socjalno-bytowe Domu

- ilość pokoi
- sanitariaty
- pokoje pobytu dziennego
- sala gimnastyczna
- gabinet rehabilitacji
- zaplecze socjalne:
* pralnia
* kuchnia
* kotłownia
* zapezpieczenia ppoż

Pracownie terapii zajęciowej

- pracownia kulinarna
- pracownia wikliniarsko-ceramiczna
- pracownia plastyczno-krawiecka
- pracownia plastyczno-rzeźbiarska
- pracownia zabawki miękkiej
- pracownia muzyczna
- sekcja sportowa
- terapia rolno-hodowlana

Wytworzył:
Halina Krutowska
Udostępnił:
Monika Wasielewska
(2003-07-16 08:36:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Wasielewska
(2010-08-18 09:53:11)